Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Týždeň slovenských knižníc 2018

Kategória: Aktuality

V rámci Týždňa slovenských knižníc - 5. až 11. marca 2018 - bude registrácia nových používateľov knižnično-informačných služieb ZDARMA

Používateľom CVTI SR sa môže stať každý záujemca nad 15 rokov veku po zaregistrovaní a získaní knižničného pasu. Knižničný pas CVTI SR je neprenosný a jeho platnosť je 365 dní odo dňa registrácie. Po uplynutí tejto lehoty treba platnosť knižničného pasu predĺžiť. 

Zdroj a ďalšie informácie


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk