Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Týždeň mozgu 2019

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

Medzinárodná aktivita „Týždeň mozgu" je vo viac ako 60 krajinách sveta známa ako „Brain Awarenees Week" už od roku 1996.

Cieľom je upriamiť pozornosť na ľudský mozog a jeho činnosť, hovoriť o mozgových ochoreniach, o spôsoboch ich liečby, ale najmä o prevencii. Od 11. - 17. marca 2019 budú pracovníci odborov podpory zdravia/výchovy k zdraviu bezplatne pre širokú verejnosť realizovať rôzne edukačné aktivity: Dni otvorených dverí, prednášky, vedomostné kvízy, kognitívne testy, koncentračné cvičenia a besedy spojené s pohybovo-tanečnými aktivitami.

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=3737:tyde-mozgu-2019&catid=106:aktualne


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk