Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Tretím štátnym tajomníkom na rezorte školstva by sa mal stať J. Gönci

Kategória: Aktuality

Tretím štátnym tajomníkom na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR by sa mal stať Jozef Gönci. Zaoberať by sa mal plnením úloh v športovej oblasti. 

Do funkcie by mal nastúpiť od 7. januára 2019.

Zdroj a ďalšie informácie: http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/tretim-statnym-tajomnikom-na-rezorte/46178-clanok.html


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov