Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Trendová analýza vývoja ukazovateľov MŠ, ZŠ a SŠ

Kategória: Aktuality Autor/i: www.cvtisr.sk

Trendová analýza vývoja ukazovateľov MŠ, ZŠ a SŠ sa v náväznosti na demografickú prognózu zaoberá vývojovými tendenciami súboru základných a odvodených ukazovateľov regionálneho školstva od roku 2000 po súčasný školský rok 2018/2019. 

V najbližších rokoch možno očakávať výraznejšie kvantitatívne zmeny v štruktúre sústavy škôl a školských zariadení regionálneho školstva. Očakáva sa pokračujúci pokles žiakov stredných škôl. Základné školy začínajú rásť a materské školy zaznamenávajú zvýšený populačný tlak.

Vývojové tendencie ukazovateľov materských, základných a stredných škôl

Zdroj a ďalšie informáciehttp://www.cvtisr.sk/buxus/docs//JH/Vyvojove_tendencie_19v2.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov