Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Tlačová správa: 2. kolo výzvy na spracovanie najlepších pedagogických a odborných skúseností

Kategória: Aktuality Autor/i: Tlačová správa, 24. 3.2021

Pedagogickí a odborní zamestnanci regionálneho školstva, chcete zdieľať svoje najlepšie skúsenosti z vyučovacej a riadiacej praxe s kolegami z iných škôl alebo školských zariadení?

Metodicko-pedagogické centrum v rámci národného projektu Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS) vyhlasuje dňa 22. marca 2021 druhé kolo výzvy na spracovanie najlepších pedagogických a odborných skúseností (ďalej aj NOPS).

Výzva na spracovanie NOPS je zameraná na skúsenosti:

  • s dištančným vzdelávaním žiakov v období karanténnych opatrení s využitím rôznych foriem digitálnej podpory,
  • z vytvárania inkluzívnej kultúry školy, školského zariadenia, triedy, skupiny,
  • z rozvíjania funkčných gramotností, integrácie edukačných obsahov v rámci vzdelávacích oblastí,
  • z úspešného zavedenia inovácie a zrealizovaného projektu s dôrazom na riadenie procesov zmien v školách a školských zariadeniach,
  • zo zefektívnenia výchovno-vzdelávacieho procesu pedagogických zamestnancov a činností odborných zamestnancov, ktoré prispieva k zlepšovaniu edukačných výsledkov a rozvoju detí a žiakov,
  • s vytváraním podmienok a riadením aktivít profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov v škole, školskom zariadení.

Uzávierka výzvy je do 16. apríla 2021, vyplnenú prihlášku zašlite na e-mailovú adresu nops@mpc-edu.sk.

Viac informácií nájdete na https://mpc-edu.sk/sk/project/teachers/najlepsie-pedagogicke-a-odborne-skusenosti.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov