Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ je potrebné uskutočniť v termíne od 2. septembra 2020 do 31. októbra 2020 na všetkých základných školách v SR okrem základných škôl pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Výsledky žiakov zadajú školy do ISTŽnajneskôr do 30. novembra 2020. Súbor testov je rovnaký pre obidva ročníky. Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania pohybových predpokladov žiakov zodpovedá Národné športové centrum. Za organizačné zabezpečenie testovania je zodpovedný riaditeľ školy.

Po uzatvorení celoslovenského testovania pohybových predpokladov bude možné v januári 2021 vytlačiť žiakom z ISTŽ certifikáty. V rámci certifikátu dostane žiak a rodič informáciu, na akej úrovni sa nachádza v jednotlivých motorických testoch vo vzťahu k populácii.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.testovanieziakov.sk/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov