Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Testovanie 9/2024

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Testy z riadneho termínu T9 2024 budú zverejnené vždy v príslušný deň po skončení testovania najneskôr o 15.00 h. Kompletné kľúče správnych odpovedí k testom budú zverejnené do 29. 3. 2024. Výsledky žiakov z T9 2024 v elektronickej podobe budú pre základné aj stredné školy (pre účely prijímacieho konania) sprístupnené najneskôr 19. apríla 2024 do 10.00 h. Výsledkové listy žiakov budú doručené všetkým školám elektronickou poštou do 10. mája 2024. 

Testovanie  Termín  Predmet
T9 riadny termín  20. 3. 2024 (streda)  matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra*
 T9 riadny termín  21. 3. 2024 (štvrtok)  slovenský jazyk a slovenská literatúra*, ukrajinský jazyk a literatúra**
 T9 náhradný termín  4. 4. 2024 (štvrtok)  matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra*
 T9 náhradný termín  5. 4. 2024 (piatok)  slovenský jazyk a slovenská literatúra*, ukrajinský jazyk a literatúra**

* škola s vyučovacím jazykom maďarským ** škola s vyučovacím jazykom ukrajinským

Informácie o Testovaní 9.

Zdroj: https://www.minedu.sk/sprievodca-skolskym-rokom-20232024/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov