Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Testovanie 9/2023

Kategória: Aktuality Autor/i: https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9

Na základe § 155 zákona č. 245/2008 Z. z. sa v školskom roku 2022/2023 uskutoční externé testovanie žiakov deviateho ročníka základných škôl, ktorého sa môžu zúčastniť aj žiaci podľa § 97 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. 

Testovania 9 sa zúčastnia aj žiaci 4. ročníka gymnázií a tanečných konzervatórií s osemročným vzdelávacím programom a 1. ročníka stredných škôl s päťročným vzdelávacím programom prijatí na vzdelávanie v strednej škole z ôsmeho ročníka základnej školy.

Riadny termín Testovania 9 sa uskutoční v dňoch 22. a 23. marec 2023 (streda, štvrtok). 

  • 22. 3. 2023 na všetkých školách s vyučovacím jazykom slovenským a ukrajinským z predmetov MAT a SJL, na školách s vyučovacím jazykom maďarským z MAT a MJL.
  • 23. 3. 2023 na školách s vyučovacím jazykom maďarským zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry a na školách s vyučovacím jazykom ukrajinským z UJL.

Náhradný termín testovania sa uskutoční 4. a 5. apríla 2023.

Zdroj: https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov