Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Testovanie 9-2018 – Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ

Kategória: Aktuality

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (Testovanie 9-2018) sa uskutočnilo 21. marca 2018 na 1 444 základných školách.  Žiaci boli testovaní z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra a slovenský jazyk a slovenská literatúra. 

V matematike dosiahli priemernú úspešnosť 55,9 %. Priemerná úspešnosť žiakov testovaných elektronickou formou bola 69,8 %. V teste zo slovenského jazyka a literatúry dosiahli žiaci priemernú úspešnosť 63,0 %. Elektronicky testovaní žiaci dosiahli priemernú úspešnosť 71,3 %. V maďarskom jazyku a v literatúre dosiahli žiaci priemernú úspešnosť 60,6 %. Priemerná úspešnosť elektronicky testovaných žiakov bola 69,8 %. Testovaní žiaci v slovenskom jazyku a v slovenskej literatúre zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským dosiahli priemernú úspešnosť 61,1 %. Priemerná úspešnosť elektronicky testovaných žiakov bola 71,0 %. Test z ukrajinského jazyka a literatúry písalo 25 žiakov s priemernou úspešnosťou 69,2 %.

Úlohy v testoch boli zamerané na porozumenie textu, overovanie vedomostí a zručností, aplikáciu poznatkov v praktických súvislostiach a na logické myslenie. V teste z matematiky sa tradične vyskytujú nesúvislé texty obsahujúce tabuľky a diagramy. Súčasťou testu z matematiky bol prehľad vzorcov a jednotiek. V testoch z vyučovacích jazykov majú už niekoľko rokov svoje stále zastúpenie aj úlohy na čítanie s porozumením, v ktorých žiaci pracujú s ukážkami súvislých a nesúvislých textov.

Zdroj a ďalšie informácie: 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk