Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Testovanie 5 2022 - 18. 5.

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

Testovanie 5 sa v školskom roku 2021/2022 uskutoční 18. mája 2022 (streda): pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským a ukrajinským z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra,  pre ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským z predmetov matematika a maďarský jazyk a literatúra. 

Testovanie zodpovedá obsahu vzdelávania a výkonovým štandardom testovaných predmetov deklarovaných v Štátnom vzdelávacom programe pre 1. stupeň ZŠ a vzdelávacím štandardom 5. ročníka Štátneho vzdelávacieho programu pre 2. stupeň ZŠ. Kontrolu objektivity Testovania 5 (ďalej T5) budú vykonávať zamestnanci Štátnej školskej inšpekcie (ďalej ŠŠI) a regionálnych úradov školskej správy (ďalej RÚŠS).

Základné informácie T5 2022

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5/roky/2021-2022?componentId=1751?newsId=215

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov