Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Testovanie 5-2018 – Výsledky celoslovenského testovania piatakov

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

21. novembra 2018 sa zapojilo 46 360 piatakov na 1 487 základných školách  do celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie 5-2018). Žiaci písali testy zo slovenského jazyka a literatúry, maďarského jazyka a literatúry a matematiky. 

Priemerná úspešnosť žiakov v teste z matematiky bola 59,3 %, zo slovenského jazyka a literatúry bola 58,4 %. Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia dosiahli v teste z matematiky priemernú úspešnosť 22,9 %, kým žiaci bez sociálneho znevýhodnenia dosiahli priemernú úspešnosť 60,9 %. Analýzy výsledkov žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia poukazujú napr. na to, že správne odčítať prechodom cez desiatky vie štvrtina žiakov tejto skupiny. O niečo viac než polovica žiakov tejto skupiny zvládla bezchybne vynásobiť čísla v slovnej úlohe z kontextu reálneho života. Vážne problémy mali títo žiaci pri riešení úloh so stĺpcovým grafom a s priestorovou orientáciou v geometrii. V úlohách zo slovenčiny viac ako polovica tejto skupiny žiakov dokázala odlíšiť vecný text od umeleckého, ale len tretina žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia dokázala správne určiť charakteristiku vecného textu podľa ukážky. Len 8 % žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia dokázalo vypísať prirovnanie z ukážky básne v teste zo slovenčiny. Žiaci z tejto skupiny majú značné vedomostné nedostatky vo všetkých testovaných oblastiach. Veľmi náročným a problematickým sa pre nich stáva osvojovanie si nadstavbových znalostí a zručností z čitateľskej a matematickej gramotnosti, ak v matematike a slovenčine nemajú utvrdené základné učivo 1. stupňa ZŠ.  

Zdroj a ďalšie informáciehttp://www.minedu.sk/testovanie-5-2018-%E2%80%93-vysledky-celoslovenskeho-testovania-piatakov/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov