Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Termíny na podanie prihlášky na vysokú školu

Kategória: Aktuality Autor/i: cvtisr.sk

Prihláška musí byť doručená v termíne určenom fakultou alebo vysokou školou. Na školy s talentovými skúškami sa prihlášky podávajú už od mesiaca november. Na väčšine vysokých škôl sa prihláška podáva v mesiacoch  február až máj. Niektoré  fakulty prijímaju prihlášky ešte dodatočne v mesiacoch jún až september.

Podrobné informácie Vám poskytnú študijné oddelenia a internetové stránky jednotlivých fakúlt a vysokých škôl

Zdroj a ďalšie informácie: https://bit.ly/2MZveFx


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov