Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

TÉMY v aplikácii Dotazníky

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Aplikácia DOTAZNÍKY skráti čas venovaný príprave a vyhodnocovaniu dotazníkov. Prostredníctvom aplikácie rýchlo a jednoducho odošlete link na vopred pripravený dotazník cieľovej skupine. Aplikácia nezhromažďuje žiadne údaje o respondentoch, zaznamenáva len odpovede. Ak si nastavíte dátum ukončenia vyplneňovania dotazníka, emailová správa vás upozorní, že prehľadné grafy a výsledky máte k dispozícii na svojom účte direktora. 

Dotazníky budeme priebežne dopĺňať a rozširovať o témy, ktoré vyplynú aj z Vašich námetov. Témy:

KLÍMA A STRES

PREVENCIA KONFLIKTOV

PROFESIONÁLNY ROZVOJ

NÁZORY RODIČOV

KVALITA RIADENIA

Pedagogická rada - efektivita jej fungovania - výber odpovedí, voľná odpoveď

Rešpekt a dôvera v tíme – výber odpovedí

Rešpekt a dôvera v tíme - voľné odpovede

Etické hodnoty a kultúra  – výber odpovedí

Spokojnosť zamestnancov – výber a voľné odpovede

Mocenské správanie sa – výber odpovedí

Konštruktívne a deštruktívne prejavy  – výber odpovedí

Stres v tíme - voľné odpovede

Stres v tíme - výber odpovedí

Mobbing v tíme – výber odpovedí a voľné odpovede

Reflektovanie vnímania konfliktov medzi žiakmi - výber odpovedí a voľné odpovede

Príznaky napätia u žiakov – výber odpovedí

Príznaky napätia u žiakov – voľné odpovede

Agresívne správanie sa žiakov voči učiteľom – výber odpovedí

Negatívne javy – výber odpovedí

Negatívne javy – voľné odpovede

Mocenské správanie sa zamestnancov  – výber odpovedí

Konštruktívne a deštruktívne prejavy  – výber odpovedí

Rešpektovanie učiteľov žiakmi – výber odpovedí

 

Identifikovanie vkladov a potrieb zamestnancov – výber odpovedí

Identifikovanie vkladov a potrieb zamestnancov – voľné odpovede

Preferované vlastnosti – výber odpovedí

 

Webová stránka školy – výber odpovedí a voľné odpovede

Efektívna komunikácia s rodičom – výber odpovedí a voľné odpovede

 

Hodnotenie kvalít riadenia - výber odpovedí

Spätná väzba ku kvalite riadenia školy – výber odpovedí

Hodnotenie správania zástupcu/zástupkyne – výber odpovedí a voľné odpovede

Spätná väzba ku kvalite riadenia školy – výber odpovedí

Vnímanie spravodlivosti rozhodnutí vedenia školy – výber odpovedí a voľné odpovede

 

Informácie o aplikácii: Nová aplikácia DOTAZNÍKY, link na DOTAZNÍKY a objednávky aplikácie DOTAZNÍKY


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk