Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Tatiana Soroková - Efektívna komunikácia v riaditeľni

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Túžba pochopiť fungovanie ľudského myslenia a správania je stará ako ľudstvo samo. Hnaní túžbou po pozitívnom hodnotení sa dostávame do pozícií, v ktorých sa snažíme vyniknúť, alebo aspoň zakryť svoje nedostatky. Vysoké životné tempo mení školský svet. Vnímanie pozitívnych, ale aj negatívnych vzorov spoločenského a mediálneho prostredia patria k fenoménom doby, ktorá si vyžaduje vyššiu kvalitu riadenia zameranú aj na vzťahy v školskom prostredí. 

Kniha Efektívna komunikácia v riaditeľni prináša dôležité informácie z pedagogicko-psychologických vied a manažérskych skúseností, ktoré sú pre riadenie školy, resp. školského zariadenia nevyhnutné. 

Podnetné informácie sú v knihe doplnené prípadovými štúdiami, príkladmi z pedagogickej praxe, testovými úlohami. Kniha ponúka priestor na zamyslenie sa nad úskaliami kvalitného riadenia a fenoménu leadershipu, ktorý je v súčasnej dobe vysoko aktuálny. V knihe čitateľ nájde aj pohľad na psychológiu zdravia a kvalitu života učiteľa a žiaka, ako aj osobitosti prežívania komplexu menejcennosti, neuróz, úzkosti, frustrácie, depresie a pod. 

Kniha je určená vedúcim pedagogickým a odborným zamestnancom škôl a školských zariadení (riaditeľom, zástupcom riaditeľa), ďalším pedagogickým a odborným zamestnancom škôl a školských zariadení (učiteľom, vychovávateľom, sociálnym pedagógom, školským psychológom, špeciálnym pedagógom, asistentom učiteľa a pod.). Podnetné myšlienky si v nej nájdu aj rodičia detí, žiakov, ako aj širšia verejnosť.  

Tatiana Soroková - Efektívna komunikácia v riaditeľni


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov