Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Systém kontroly v samospráve vykazuje významné riziká a potrebuje reformu

Kategória: Aktuality Autor/i: nku.gov.sk

Viac ako dve tretiny zo všetkých miest a obcí na Slovensku nemajú dostatočne zabezpečenú kontrolu svojho fungovania. Vyplýva to z analýzy Najvyššieho kontrolného úradu SR o systéme vnútornej kontroly zabezpečovanej hlavným kontrolórom. 

Národná autorita pre externú kontrolu odporúča komplexnú reformu samosprávy, ktorá zabezpečí efektivitu vnútornej kontroly v mestách a obciach. Analýza na tému fungovania kontrolórov vo všetkých takmer 2900 slovenských obciach a mestách až v 67 % potvrdila významné riziká súvisiace s nastavením systému účinnej vnútornej kontroly na úrovni miestnej samosprávy. NKÚ SR odporúča upraviť legislatívu buď novelou zákona o obecnom zriadení, alebo novým zákonom, ktorý by v celej svojej šírke obsiahol činnosť hlavných kontrolórov samospráv. Je tiež nevyhnutné stanoviť prísnejšie kritériá na výkon funkcie, či už z pohľadu kvalifikačných požiadaviek, dĺžky praxe a pod. V súčasnosti platné kritérium požadujúce minimálne stredoškolské vzdelanie je už nedostatočné.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.nku.gov.sk/aktuality/-/asset_publisher/9A3u/content/system-kontroly-v-samosprave-vykazuje-vyznamne-rizika-a-potrebuje-reformu


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov