Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Systém karierového poradenstva v pripravovanom zákone

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktorý je v súčasnosti predmetom rokovania poslancov NR SR, sa zaoberá aj novým systémom kariérového poradenstva.

Nová právna úprava prináša inštitucionálne prerozdelenie výkonu kariérového poradenstva. Pedagógovia venujúci sa kariérovému poradenstvu budú mať v rámci svojho úväzku vyčlenených 5 hodín týždenne na túto činnosť. V súčasnosti sa pedagógovia môžu venovať kariérovému poradenstvu iba jednu hodinu týždenne. Pripravovaný zákon vymedzuje novú kategóriu odborného zamestnanca – kariérový poradca. Pôsobiť bude v CPPPaP na úrovni okresov. Pôjde o osobitného odborníka, ktorý sa bude orientovať na študentov a rodičov, ale zároveň aj podporovať ostatných učiteľov venujúcich sa  tejto činnosti v rámci okresu. 

Zdroj: http://www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-posilni-karierove-poradenstvo/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk