Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Súťaž - Vedci ako superhrdinovia dnešných dní

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Vedci – superhrdinovia dnešných dní je téma výtvarnej a grafickej súťaže, ktorá sa uskutoční v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2020!

Téma je jednotná pre obe súťaže a v rámci nej môžete výtvarne a graficky znázorniť svoj pohľad na vedcov a ich vynálezy, ktoré zachraňujú a uľahčujú naše životy. Vo výtvarnej tvorbe máte možnosť využiť rôznorodé výtvarné techniky ako maľba, kresba, koláž, tapiséria, rytina či litografia. Výtvarná súťaž je určená pre žiakov základných škôl, osemročných gymnázií a žiakov základných umeleckých škôl v Slovenskej republike vo veku od 9 do 16 rokov. Grafická súťaž je určená pre študentov stredných škôl, vysokých škôl a doktorandov. Vo svojich grafických návrhoch majú možnosť študenti a doktorandi vyjadriť pozitívny dopad vedeckých výskumov na ľudstvo. Uzávierka oboch súťaží je 2. októbra 2020. 

Týždeň vedy a techniky na Slovensku sa bude konať v dňoch 9. – 15. 11. 2020.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.tyzdenvedy.sk/o-tyzdni-vedy-a-techniky/podujatia-organizatorov.html?page_id=8838

 

 

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov