Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Aktuality  

Súťaž pre študentov stredných škôl - vytvorenie loga národného projektu Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) vyhlasuje súťaž pre všetkých študentov stredných škôl o vytvorenie loga národného projektu Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých (PIAAC). Súťaž prebieha od 9. septembra do 15. novembra 2019.

Do súťaže sa môže zapojiť ktorýkoľvek študent strednej školy na Slovensku.  Autor víťazného návrhu logotypu, o ktorom rozhodne komisia, získa vecnú cenu - tablet v hodnote 500 eur. Súťažné prihlášky v elektronickej verzii musia byť zaslané do 15. 11. 2019 na adresu: logo@nucem.sk. Víťazné návrhy budú zverejnené na stránke www.nucem.sk a www.facebook.com/piaacsk/.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.nucem.sk/dl/4508/PIAAC_podmienky_s%C3%BA%C5%A5a%C5%BEe_logo.pdf.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk