Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Súťaž pre študentov stredných škôl - vytvorenie loga národného projektu Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) vyhlasuje súťaž pre všetkých študentov stredných škôl o vytvorenie loga národného projektu Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých (PIAAC). Súťaž prebieha od 9. septembra do 15. novembra 2019.

Do súťaže sa môže zapojiť ktorýkoľvek študent strednej školy na Slovensku.  Autor víťazného návrhu logotypu, o ktorom rozhodne komisia, získa vecnú cenu - tablet v hodnote 500 eur. Súťažné prihlášky v elektronickej verzii musia byť zaslané do 15. 11. 2019 na adresu: logo@nucem.sk. Víťazné návrhy budú zverejnené na stránke www.nucem.sk a www.facebook.com/piaacsk/.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.nucem.sk/dl/4508/PIAAC_podmienky_s%C3%BA%C5%A5a%C5%BEe_logo.pdf.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov