Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Súťaž 3D tlač

Kategória: Aktuality Autor/i: itakademia.sk

Centrum vedecko-technických informácií SR vyhlasuje súťaž 3D tlač určenú stredoškolákom, ktoré majú 3D tlačiarnePrihlasovanie do súťaže bude prebiehať do 13. februára 2020. 

Ide o celoslovenskú súťažnú prehliadku záujmovej činnosti, tvorivosti, vedomostí a zručností detí a mládeže v oblasti 3D modelovania, spracovanie modelov a následnej tlači objektov. V rámci súťaže budú súťažiaci za pomoci fyzického modelu, alebo technického výkresu modelovať 3D objekt a následne vytlačia na 3D tlačiarni. Súťaž bude viackolová (regionálne, celoštátne kolo).

Zdroj a ďalšie informácie: http://3dtlac.svsbb.sk/http://itakademia.sk/sutaze-3dtlac/.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov