Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Sústava odborov vzdelávania pre stredné školy a vecná pôsobnosť k odborom vzdelávania

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi.sk

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania vyšla v Zbierke zákonov pod č. 251/2018 Z. z. 

Cieľom je optimalizačná zmena odborov vzdelávania v oblasti umeleckoremeselnej tvorby. Zákon obsahuje nové prílohy - odbory vzdelávania, ktoré bude možné vyučovať iba na stredných športových školách alebo školách umeleckého priemyslu. Radí do sústavy odborov vzdelávania študijné odbory, ktorých experimentálne overovanie bude ukončené k 31. augustu 2018. Úpravuje počty žiakov na hlavného inštruktora. 

Účinnosť zákona: 13. september 2018.

Zdroj https://www.noveaspi.sk/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov