Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Súkromné stredné školy v systéme vzdelávania - výsledky kontroly Najvyššieho kontrolného úradu

Kategória: Aktuality Autor/i: nku.gov.sk

Najvyšší kontrolný úrad preveroval deväť súkromných stredných škôl za obdobie rokov 2020 až 2022. Kontrolóri sa pozreli aj na hospodárenie štátu cez organizácie založené na podporu detí a mládeže.

Národná autorita pre externú kontrolu odporúča zaviesť povinnosť overovať účtovné závierky súkromných škôl a ich zriaďovateľov audítormi. Súčasná legislatívna úprava bez dostatočných kontrolných mechanizmov vytvára riziko neoprávneného čerpania verejných zdrojov. Národní kontrolóri odhalili aj úzke personálne prepojenia, keď bol zriaďovateľ školy zároveň riaditeľom alebo zamestnancom školy, čo nedokázalo zabezpečiť dostatočnú nezávislosť a objektivitu. Závažné porušenia identifikovali kontrolóri aj pri schvaľovaní odmien. 

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.nku.gov.sk/-/budovy-pre-mladez-chatraju-sukromne-stredne-skoly-stat-financuje-bez-akejkolvek-kontroly


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk