Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Študentov na odbornej praxi netreba prihlasovať na sociálne poistenie

Kategória: Aktuality

Sociálna poisťovňa pripomína zamestnávateľom, ktorí poskytujú žiakom strednej školy alebo študentom vysokej školy praktické vyučovanie, odbornú prax alebo praktickú výučbu, že nemajú v tejto súvislosti žiadne oznamovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni.

Takýto žiak alebo študent nenadobúda na účely sociálneho poistenia postavenie zamestnanca, preto ho zamestnávateľ neprihlasuje do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia, ani za neho neodvádza poistné na sociálne poistenie.

Skutočnosť, že žiak alebo študent má počas výkonu praxe nárok na odmenu, nie je rozhodujúca. Žiakom a študentom sa obdobie výkonu odbornej praxe v budúcnosti preto na dôchodkové účely nezaráta. Postavenie zamestnanca nemá žiak strednej školy v právnom vzťahu, na základe ktorého vykonáva praktické vyučovanie podľa osobitného predpisu (zákon č. 61/2015 Z. z.), ani študent vysokej školy v právnom vzťahu, na základe ktorého vykonáva praktickú výučbu alebo odbornú prax podľa osobitného predpisu (zákon č. 131/2002 Z. z. o).

Zdroj: http://www.socpoist.sk/aktuality-studentov-na-odbornej-praxi-netreba-prihlasovat-na-socialne-poistenie/48411s65699c


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov