Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Študentov na odbornej praxi do Sociálnej poisťovne neprihlasujete

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov, u ktorých budú v novom školskom roku praxovať žiaci a študenti stredných a vysokých škôl, že ich nemusia prihlasovať do registra Sociálnej poisťovne a ani za nich odvádzať poistné na sociálne poistenie. 

V tejto oblasti nemajú zamestnávatelia žiadne oznamovacie či iné povinnosti. Skutočnosť, že žiak alebo študent má počas výkonu praxe nárok na odmenu, nie je v tejto súvislosti rozhodujúca.

Ak totiž žiak strednej školy vykonáva praktické vyučovanie v zmysle zákona o odbornom vzdelávaní a príprave alebo študent vysokej školy praktickú výučbu alebo odbornú prax podľa zákona o vysokých školách, nemá postavenie zamestnanca v sociálnom poistení. Znamená to, že obdobie výkonu odbornej praxe sa im v budúcnosti nezarátava na dôchodkové účely.

Zdroj a ďalšie informácie: www.socpoist.sk


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov