Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Študenti v Sociálnej poisťovni nie sú poistení, môžu sa poistiť dobrovoľne

Kategória: Aktuality

Študenti nemajú nijaké prihlasovacie, oznamovacie ani odvodové povinnosti voči Sociálnej poisťovni. Rovnako si ani nemôžu nárokovať na rôzne dávky zo Sociálnej poisťovne, ako je to u poistencov, ktorí si riadne platia poistné.

Ak študent chce mať sociálne poistenie v období štúdia a neskôr využiť nárok na dávky zo Sociálnej poisťovne, môže sa prihlásiť na dobrovoľné poistenie. Podmienkou je vek 16 rokov a trvalý alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike. Ak sa študent rozhodne pre dobrovoľné poistenie, môže si vybrať niektorú z týchto možností - komplexný balík dobrovoľného poistenia (nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti), balík dobrovoľného poistenia bez poistenia v nezamestnanosti (nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie), samostatné dobrovoľné dôchodkové poistenie. Ak sa študent prihlási na dobrovoľné poistenie, potom má povinnosť platiť si poistné. Ak nezaplatí poistné na dobrovoľné poistenie dva po sebe nasledujúce mesiace, poistenie mu zanikne. 

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.socpoist.sk/4462-aktuality/48411s68271c.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov