Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Študenti a akademická obec protestujú proti novele vysokoškolského zákona

Kategória: Aktuality Autor/i: protest.uniba.sk

Študenti a akademická obec vyšli do ulíc, protestujú proti novele vysokoškolského zákona. Deklarujú záujem podporovať zmysluplné reformy, avšak novela vysokoškolského zákona dáva podľa nich nebezpečné právomoci politickým nominantom, ktorí by mohli úplne ovládnuť vysoké školy a ich majetok a blokovať všetky dôležité rozhodovacie procesy.

Žiadajú stiahnuť túto novelu, vrátiť sa k diskusiám a nastaviť vysokoškolský zákon tak, aby pripravil prostredie pre skutočné zvyšovanie kvality univerzít a spomalenie odlivu študentov a výskumníkov do zahraničia. Hlavným organizátorom je Univerzita Komenského v Bratislave. Protest iniciovali spoločne so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave a s vysokoškolskými reprezentáciami - Radou vysokých škôl a Študentskou radou vysokých škôl. Udalosť podporuje aj Slovenská rektorská konferencia.

Ďalšie univerzity a organizácie, ktoré sa rozhodli protest podporiť: Klub dekanov fakúlt vysokých škôl SR, Študentská rada Trnavskej univerzity, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská komora učiteľov, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Trnavská univerzita v Trnave, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Univerzita J. Selyeho, Technická univerzita vo Zvolene, Akadémia umení v Banskej Bystrici. 

Zdroj a ďalšie informácie: https://protest.uniba.sk/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov