Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Stres v práci učiteľa a syndróm vyhorenia, 2. vydanie

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Autori: Andrea BaranovskáErich Petlák

Učitelia sú jednou z najohrozenejších skupín kvôli každodennému vystavovaniu sa psychickej a emocionálnej záťaži. Miera zodpovednosti za deti, za výsledky vzdelávania, neustála nutnosť komunikovať, riešiť konflikty a vystavenie hodnoteniu vedie k zvýšenej miere prežívaného stresu, ktorý môže viesť až k syndrómu vyhorenia.

Od učiteľov sa vyžaduje vysoká miera osobného nasadenia, pozitívny prístup, rešpektovanie pravidiel a hraníc, vysoká miera empatie a emocionálnej inteligencie, ústretové správanie a ochota riešiť výchovné a výučbové situácie.

Kniha je reedíciou predchádzajúcej publikácie a prináša nové informácie, ktoré dopĺňajú pôvodnú knihu o nové poznatky, ktoré je možné uplatniť v praxi. Kniha je určená všetkým, ktorí sa zaujímajú o stres, syndróm vyhorenia, jeho prepojenie s osobnostnými charakteristikami a procesom výchovy a vzdelávania.

Eshop: https://obchod.wolterskluwer.sk/sk/stres-v-praci-ucitela-a-syndrom-vyhorenia-2-vydanie.p5673.html


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk