Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Stredoškolské štipendiá v školskom roku 2021/2022

Kategória: Aktuality Autor/i: cvtisr.sk

Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona), podľa § 149 Štipendium. Výška štipendia závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa.

V školskom roku 2021/2022 je:

  • 49,78 € - pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane, vo výške 50 % výšky životného minima,
  • 34,85 € -pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane vo výške 35 % výšky životného minima,
  • 24,89 € - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane vo výške 25 % výšky životného minima.

V školskom roku 2021/2022 sumy životného minima majú nasledovné hodnoty:

  • 218,06 € v prípade ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
  • 152,12 € v prípade ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu,
  • 99,56 € ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

Zdroj: https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/stredoskolske-stipendia/aktualne-informacie.html?page_id=9381


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov