Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Stredoškolská odborná činnosť pokračuje

Kategória: Aktuality Autor/i: siov.sk

Jedno z najväčších podujatí talentovaných žiakov stredných škôl, ktoré je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu, Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) sa uskutoční v nadväznosti na obmedzenia fungovania škôl  dištančne. 

Súťaž sa zrealizuje vo virtuálnom prostredí e-systému súťaže. Šikovní žiaci predstavia výsledky a zaujímavé riešenia prírodovedných, technických, humanitných a spoločenskovedných odboroch prostredníctvom písomnej odbornej práce.   Časť verejná obhajoba pred odbornou hodnotiacou komisiou a diskusia, ktorá tvorí prezenčnú časť súťaže sa kvôli epidemiologickej situácii vypúšťa. 

Organizačný pokyn pre školský rok 2019/2020 súťaže Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) v súvislosti s obmedzeniami fungovania škôl - elektronicky


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov