Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Stredné školy vypisujú druhé kolo prijímacích pohovorov

Kategória: Aktuality

Najneskôr do štvrtka 6. júna musia riaditelia stredných škôl rozhodnúť o vypísaní prípadného druhého kola prijímacích skúšok pre školský rok 2019/2020 na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka. Samotné prijímacie skúšky sa potom uskutočnia v utorok 18. júna.

Stredné školy zvyčajne zverejňujú rozhodnutie o vypísaní druhého kola prijímacích skúšok spolu s ďalšími organizačnými informáciami na svojich internetových stránkach. V tomto prípade si každá škola určuje termín podávania prihlášok sama.

Podrobné informácie o ponuke stredných škôl je možné nájsť na stránke Školských výpočtových stredísk - www.svs.edu.sk/prehlady.aspx.

Zdroj: https://www.istp.sk/clanok/14545/stredne-skoly-vypisuju-druhe-kolo-prijimacich-pohovorov.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk