Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Stratégia EÚ v oblasti práv dieťaťa a Európska záruka pre deti

Kategória: Aktuality Autor/i: https://www.employment.gov.sk/

Vláda prijala Národný akčný plán Európskej záruky pre deti v Slovenskej republike s výhľadom do roku 2030. Materiál v gescii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny reaguje na zložitú sociálno-ekonomickú situáciu, ktorá priamo vplýva na kvalitu života detí ohrozených chudobou. Cieľom Európskej záruky pre deti je nájsť riešenie na problematiku ochrany práv detí v oblasti vzdelávania, chýbajúcej zdravotnej starostlivosti, ako aj v nevyhovujúcich podmienkach, v akých deti vyrastajú.

Jedným z dôležitých opatrení je vzdelanie. Slovensko minulý rok predstavilo plán na podporu dostupnosti a vzdelávania a odstraňovanie príčin jeho predčasného ukončenia. V praxi sa to prejaví napríklad zabezpečením obojsmernej dopravy do škôl a vytvorením podporných tímov, ktoré budú pomáhať dotknutým deťom k rozvoju gramotnosti doučovaním, asistenciou v škole, či rôznymi voľnočasovými či dobrovoľníckymi aktivitami.

Viac informácií: Stratégia EÚ v oblasti práv dieťaťa a Európska záruka pre deti (europa.eu)

Zdroj: https://www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/informacie-media/aktuality/europskou-zarukou-deti-zlepsujeme-podmienky-zivot-detom-ohrozenych-chudobou.html


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov