Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Štipendium pre absolventov stredných škôl so záujmom pokračovať v štúdiu na vysokej škole v SR

Kategória: Aktuality Autor/i: https://stipendia.portalvs.sk/

Štipendium je určené pre najtalentovanejších absolventov stredných škôl, ktorí majú záujem pokračovať v štúdiu na vysokej škole v SR v dennej forme štúdia. Maturanti sa už môžu hlásiť o štipendium. Registrácia pre ročník 2023 je spustená.

Štipendium bude pridelené v dvoch kategóriách: najväčšie talenty spomedzi slovenských maturantov a nadpriemerní študenti, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo patria do špecifických znevýhodnených skupín. Ak sa študent stane úspešným uchádzačom, získa nárok na štipendium vo výške 3 000 € za jeden akademický rok. 

Štipendium možno získať po ukončení  strednej školy a zmaturovaní v roku 2023 na niektorej strednej škole so sídlom v Slovenskej republike. Poradie uchádzačov sa určuje na základe počtu bodov. V akademickom roku 2023/2024 bude mať nárok na štipendium prvých 1 000 uchádzačov, ktorí dosiahnu najvyšší počet bodov v kategórii „najväčšie talenty spomedzi slovenských maturantov“. V rámci kategórie „nadpriemerní študenti, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo patria do špecifických znevýhodnených skupín“, bude v akademickom roku 2023/2024 podporených 550 uchádzačov. Predbežné poradie bude možné vidieť vo svojom profile v júli. Finálny zoznam podporených uchádzačov bude známy až po vykonaní zápisov na vysokých školách najneskôr do 17. novembra 2023.

Zdroj a ďalšie informácie: https://stipendia.portalvs.sk/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov