Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Stážový program s Ábelom Ravaszom 2021: práca v rómskych komunitách, etnické dáta, regionálny rozvoj

Kategória: Aktuality Autor/i: growni.sk

Inštitút Mateja Bela vyhlasuje stážový program s Ábelom Ravaszom. Nadväzujúc na programy minulých rokov, ponúka mladým profesionálom možnosť zoznámiť sa s témami integrácie rómskych komunít, zberu etnických dát, ako aj so širšími súvislosťami regionálneho rozvoja a menšinových politík na Slovensku.

Hlásiť sa môžu študentky a študenti so záujmom o integráciu rómskych komunít a iných menšín, prácu s etnickými dátami, terénnu prácu, verejné politiky a regionálny rozvoj.

Od stážistov a stážistiek sa očakáva osobná prítomnosť na prednáškach a dielňach programu, a to nie menej ako trikrát týždenne. Tiež sa zúčastnia výjazdu do regiónov. Témy projektov budú vopred definované, a budú v súlade s výskumnými a pracovnými záujmami organizátorov. Je možná negociácia o samotných témach, primárnym cieľom je ale priama participácia účastníkov programu na aktivitách organizátorov. Niektoré z možných tém:

  • Sekundárne spracovanie dát z Atlasu rómskych komunít 2019
  • Príprava pilotného zisťovania v prostredí goralských a rusínskych komunít
  • Podpora aktivít iniciatívy Regionálny rozvoj teraz!
  • Príprava mediálnych výstupov
  • Práca na štartovacích aktivitách pracovnej agentúry so zameraním na  MRK
  • Výskum v oblasti aktivít terénnych pracovníkov v MRK
  • Príprava policy analýzy pre Inštitút Mateja Bela

Výberový proces prebieha formou online rozhovorov s organizátormi.

 Zdroj a ďalšie informácie: https://growni.sk/jobs/CGbQjaURGwFuHoc41zFQ?fbclid=IwAR1JjXh9bH4D_hT6_5X4_egYblSfVMnfcuONTKkXu6b9olq-XN1hv6pwgZA


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk