Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Štátny pedagogický ústav v spolupráci so Žiackym poradným výborom predstavujú program BUDDY

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

Nové metodické a podporné materiály pomôžu základným a stredným školám s realizáciou rovesníckej podpory pre deti a mladých prichádzajúcich z Ukrajiny. Zapojenie do programu je dobrovoľné.

Nový program BUDDY vznikol z iniciatívy žiakov a študentov v Žiackom poradnom výbore, ktorí sa chceli aktívne pričiniť o lepšiu a rýchlejšiu integráciu nových spolužiakov a spolužiačok z Ukrajiny. Odborníci zo Štátneho pedagogického ústavu pripravili metodiku a ďalšie dokumenty a formuláre, ktoré môžu školám pomôcť v realizácii takejto formy podpory.

Program slúži ako doplnok k aktivitám na školách, kde sa začleňujú deti z Ukrajiny. Návody však môžu slúžiť ako pomôcka aj pri procese adaptácie ďalších detí cudzincov, ktorých rodiny prichádzajú na Slovensko z iných krajín.

Zdroj: https://www.statpedu.sk/sk/aktuality/statny-pedagogicky-ustav-spolupraci-so-ziackym-poradnym-vyborom-predstavuju-program-buddy.html


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov