Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Štátni tajomníci Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Kategória: Aktuality

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu bude mať troch štátnych tajomníkov - Moniku filipovú, Ľudovíta Paulisa a Ivana Husára.

Štátnou tajomníčkou pre oblasť národnostného školstva, reformu financií je  Monika Filipová. Získala vysokoškolské vzdelanie v odbore čínsky jazyk a medzikultúrna komunikácia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (2010) a na Právnickej fakulte UK v Bratislave (2011). Študovala aj na katedre medzinárodných vzťahov na National Chengchi University v Taipei na Taiwane a získala magisterský titul v odbore diplomacia. V roku 2018 získala doktorandský titul na Katedre východoázijských štúdií Filozofickej fakulty UK v Bratislave, kde sa venovala zahraničnej politike Taiwanu. Začínala v súkromnom sektore, prešla do oblasti verejnej správy. Sedem rokov pôsobila na Ministerstve vnútra SR v riadiacich funkciách zameraných na oblasť samosprávy a fungovanie verejnej správy. Pracovala vo výboroch európskych a medzinárodných organizácií, kde zastupovala Slovensko v rôznych oblastiach verejnej správy. Veľkú pozornosť bude venovať aj inkluzívnemu vzdelávaniu. Jednou z jej priorít bude tiež zjednotenie financovania regionálneho školstva tak, aby táto oblasť prešla výlučne pod ministerstvo školstva s cieľom zabezpečiť efektívnejšie, transparentnejšie a spravodlivejšie rozdelenie finančných prostriedkov medzi školy.

Štátnym tajomníkom pre oblasť vedy a výskumu bude Ľudovít Paulis. V roku 2004 absolvoval štúdium na Fakulte matematicky, fyziky a informatiky UK v Bratislave a v roku 2006 štúdium na Lekárskej fakulte UK, kde získal v roku 2007 aj titul PhD. V roku 2010 obhájil titul RNDr. na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Vzdelanie si doplnil v riadení verejného zdravotníctva. Pôsobí na Lekárskej fakulte UK a v Slovenskej akadémii vied, zapája sa do podpory vedy a výskumu. Je členom výkonného výboru Európskej rady pre kardiovaskulárny výskum.  Je pripravený identifikovať projekty, ktoré by mohli pomôcť pri riešení problémov súvisiacich so šírením nového koronavírusu, chce skvalitniť prácu vedcov a výskumníkov odbúraním nadmernej byrokracie.

Štátnym tajomníkom pre oblasť športu sa stal Ivan Husár, ktorý vysokoškolské vzdelanie získal na Fakulte telesnej výchovy a športu UK v Bratislave, v učiteľskom odbore telesná výchova - biológia. Prevažnú časť kariéry venoval volejbalu v pozíciách trénera, manažéra klubu či športového riaditeľa. V práci sa chce zamerať na podporu voľnočasových poukazov a venovať sa aj športu seniorov. Chce sprehľadniť tok peňazí, ktoré smerujú z rozpočtu rezortu do športu.

Zdroj: 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov