Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Starý vizuál elektronických schránok definitívne zanikne

Kategória: Aktuality Autor/i: sekcia komunikácie NASES

Od 1. marca bude elektronická komunikácia fungovať len v nových elektronických schránkach. Končí sa tak prechodné obdobie, keď schránky fungovali v starej „červenej“ verzii a zároveň mohli používatelia portálu slovensko.sk využívať aj novú, ktorú Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) sprístupnila pred rokom a pol.

NASES od 1. júla 2017 uskutočnila v nových elektronických schránkach množstvo dizajnových aj funkčných zmien. Tie boli postupne zapracované na základe pravidelných prieskumov, ktoré boli realizované v spolupráci s dizajnérmi, ktorí sa zaoberajú testovaním používateľskej prívetivosti. Do testovania  sa mohol zapojiť každý, kto mal čas a chuť prispieť k zvyšovaniu efektivity e-schránok.

Medzi najdôležitejšie zmeny posledných mesiacov patrí tagovanie, čiže označovanie správ farebnými štítkami, zjednodušený vizuál či rýchlejšie nahlásenie problému priamo zo schránky. Tento týždeň NASES sprístupní aj dlho očakávaný trojstĺpcový dizajn, ktorý používateľom umožní rýchlejší pohyb medzi správami tým, že si budú môcť zobraziť zoznam aj detail správ naraz. Dôležitým novým prvkom je aj hlavička, ktorá je navrhnutá podľa Jednotného dizajn manuálu elektronických služieb. V hlavičke sa nachádza stručný popis prihlásenej osoby spolu s prístupom do profilu na portáli slovensko.sk. Novou hlavičkou NASES postupuje vo vizuálnom zjednocovaní štátnych elektronických služieb, aby používatelia využívajúci tieto služby zostávali v prostredí, ktoré im bude známe a bude predstavovať bezpečnú komunikáciu so štátom.

,,Prechodné obdobie, keď obe verzie elektronických schránok fungovali paralelne bolo dostatočne dlhé  na to, aby si každý používateľ e-schránky osvojil prácu s jej novšou verziou. Sme radi, že ľudia majú odteraz k dispozícii lepšie a krajšie e-schránky,“ hovorí generálny riaditeľ NASES Peter Ďurica.

NASES chce aj naďalej sústrediť energiu do vylepšovania nových elektronických schránok a uľahčovať používateľom prácu s nimi.

 

 

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk