Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Stanovisko k nárokom zamestnancov počas nariadeného karanténneho opatrenia a obmedzenia činnosti škôl a školských zariadení bez karanténneho opatrenia

Kategória: Aktuality Autor/i: ozpsav.sk/

Vo vzťahu k prebiehajúcim opatreniam na zabránenie šírenia ochorenia COVID- 19 a dopadom týchto opatrení na zamestnancov treba rozlišovať medzi nariadením karanténneho opatrenia orgánom verejného zdravotníctva a obmedzením činnosti škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia zriaďovateľa, alebo riaditeľa školy a školského zariadenia.

Ak je karanténne opatrenie nariadené príslušným orgánom verejného zdravotníctva sú povinné všetky dotknuté subjekty sa týmto opatrením spravovať, pričom orgán verejného zdravotníctva určí, aké opatrenia má zamestnávateľ prijať. Ak zamestnanci nemôžu vykonávať prácu z dôvodu, že majú podľa nariadeného karanténneho opatrenia zostať v domácej izolácii a dodržiavať protiepidemiologické opatrenia aj napriek tomu, že sa u nich neprejavujú príznaky ochorenia COVID- 19, môže zamestnávateľ umožniť týmto zamestnancom vykonávať prácu doma, tzv. „home office“. V prípade, že zamestnávateľ neumožní zamestnancom vykonávať prácu doma, zamestnanci majú nárok na náhradu príjmu podľa zákona č. 462/2003 Z.z. počas prvých 10 dní od zamestnávateľa a od 11- teho a ďalších dní nárok na dávku nemocenské podľa zákona. č. 461/2003 Z.z. od Sociálnej poisťovne, rovnako ako v prípade dočasnej pracovnej neschopnosti.

Ak nie je karanténne opatrenie nariadené príslušným orgánom verejného zdravotníctva, ale škola alebo školské zariadenie má obmedzenú činnosť na základe rozhodnutia zriaďovateľa alebo riaditeľa, jedná sa o prekážku v práci na strane zamestnávateľa s plnou náhradou mzdy zamestnanca, prípadne sa zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť na výkone práce doma, tzv. „home office“. Je v rozpore so zákonom, ak zamestnávateľ v takýchto prípadoch núti zamestnancov čerpať dovolenku, náhradné voľno, bezdôvodne absolvovať lekárske vyšetrenie, predstierať dočasnú pracovnú neschopnosť, prípadne čerpať dávku ošetrovné za účelom úspory mzdových nákladov.

 Mgr. Martin Mikluš, právnik OZPŠaV

Zdroj: https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/stanovisko-k-narokom-zamestnancov-pocas-nariadeneho-karantenneho-opatrenia-a-obmedzenia-cinnost.alej?fbclid=IwAR3VBsxhbhLXIjJxhuG5p3jwRZuyAGMpqYosVEmNChS-M7t1nSX6vSadBCQ 

 

Viac k téme aj v článku: COVID 19 v pracovnoprávnych vzťahoch


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov