Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Stanovisko hlavného hygienika Slovenskej republiky k uzatvoreniu stredných škôl

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva v Slovenskej republike  idú v pohotovostnom režime a dôsledne monitorujú epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19. Na dennej báze ju vyhodnocujú a uskutočňujú adekvátne a potrebné preventívne opatrenia.

Karanténne opatrenia a prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu sú aktuálne vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie (potvrdené prípady ochorenia COVID-19) nariadené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave na Cambridge International School v Bratislave, v Materskej škole Prešovská 28 a v jeho elokovanom pracovisku na Palkovičovej 11/A od 09.03.2020 do 22.03.2020.

Karanténne opatrenia a prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu boli nariadené v termíne od 09.03.2020 do 15.03.2020 aj na Strednej odbornej škole masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárová 7 v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 u priateľa študentky navštevujúcej toto zariadenie.

Hoci zo strany Úradu verejného zdravotníctva SR nie je z epidemiologického hľadiska nutné pristúpiť k uzatvoreniu ďalších škôl, berieme na vedomie proaktívne kroky predstaviteľov žúp, miest a obcí a vysokých škôl  (napríklad Bratislavský samosprávny kraj, hlavné mesto SR Bratislava a jej mestské časti, Univerzita Komenského v Bratislave a pod.).

V takýchto prípadoch však dôrazne odporúčame, aby sa žiaci a študenti počas prerušenia školského vyučovania vyvarovali návštevám hromadných podujatí a miest s veľkým počtom ľudí. V prípade zmeny epidemiologickej situácie je rezort zdravotníctva pripravený operatívne a bezodkladne pristúpiť k potrebným opatreniam.

Zdroj: http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4070:stanovisko-hlavneho-hygienika-slovenskej-republiky-knuzatvoreniu-kol&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov