Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

ŠŠI - Výsledky stavu zabezpečenia a realizácie externého testovania žiakov

Kategória: Aktuality Autor/i: ssi.sk

V mesiaci apríl a máj sa uskutočnili celoslovenské testovania žiakov. Testovanie T 9 sa podľa údajov NÚCEMu uskutočnilo na 1 597 školách, pričom testy písalo v riadnom termíne spolu 41 096 žiakov a v náhradnom termíne 512 žiakov. Testovanie T 5 sa konalo na 1 499 základných školách. Testy písalo spolu 48 723 piatakov. Stav zabezpečenia a realizácie oboch testovaní zisťovala Štátna školská inšpekcia formou tematických inšpekcií.

Testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka OGY - Cieľom tematickej inšpekcie bolo zistiť stav zabezpečenia a realizácie celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka v základných školách (ZŠ) a dodržiavania pokynov vypracovaných Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) k administrácii testov. Neprítomnosť 124 žiakov na testovaní bola odôvodnená plnením povinnej školskej dochádzky mimo územia Slovenskej republiky; zdravotnými dôvodmi alebo povinnou karanténou; účasťou na športovom sústredení; rodinnými dôvodmi; zdravotným znevýhodnením (mentálne postihnutie); neovládanie štátneho jazyka (žiaci cudzinci alebo odídenci z Ukrajiny); neprítomnosť 6 žiakov v deň testovania zákonní zástupcovia neoznámili.

Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ - Cieľom tematickej inšpekcie bolo zistiť stav zabezpečenia a realizácie celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka. Neprítomnosť 459 žiakov na testovaní bola odôvodnená zdravotnými a rodinnými dôvodmi; plnením povinnej školskej dochádzky mimo územia Slovenskej republiky; účasťou na športovom sústredení a reprezentáciou; pobytom v zahraničí; pobytom v reedukačnom zariadení a v liečebnom sanatóriu; neovládaním štátneho jazyka (žiaci odídenci z Ukrajiny). zákonní zástupcovia neoznámili, záškoláci (podľa vyjadrení pedagógov).

Zdroj: https://www.ssi.sk/2022/07/08/vysledky-stavu-zabezpecenia-a-realizacie-externeho-testovania-ziakov/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov