Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

ŠŠI - Príklady dobrej praxe zo školských inšpekcií v roku 2022/2023

Kategória: Aktuality Autor/i: ssi.sk

V školskom roku 2022/2023 Štátna školská inšpekcia realizovala 986 školských inšpekcií. Pri výkone inšpekcií sa školskí inšpektori stretli s viacerými inšpiráciami a príkladmi dobrej praxe

  1. Rozvíjania učebného potenciálu detí s využitím činnostného učenia sa (Súkromná materská škola Guliver, Poľovnícka 1914/3B, Banská Štiavnica)
  2. Rozvíjania finančnej gramotnosti žiakov formou gamifikácie (Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice)
  3. Implementácie team teachingu (Súkromná základná škola, Gorkého 4, Skalica)
  4. Príkladu desegregácie (Spojená škola, Mičurova 364/1, Bytča)
  5. Rozvíjania komunikačných spôsobilostí aktivizáciou žiakov (Súkromná základná škola, Dneperská 1, Košice 4)
  6. Zmysluplného využívania digitálnych technológií (Súkromná základná škola, Trieda SNP 104, Košice)
  7. Dopadu vzdelávania učiteľov na úroveň učenia sa žiakov (Súkromné gymnázium, Bajkalská 20, Bratislava)
  8. Vzniku Centra odborného vzdelávania a prípravy (Stredná odborná škola technológií a remesiel, Ivanská 21, Bratislava)
  9. Vzniku cukrárne – pracoviska praktickej prípravy, ktoré bude slúžiť i pre verejnosť (Stredná odborná škola hotelových služieb a gastronómie, Farského 9, Bratislava)

Súhrnné správy z realizovaných inšpekcií: https://www.ssi.sk/spravy-z-inspekcii/

Štátna školská inšpekcia  v rozsahu svojich kompetencií poskytuje školám i odbornú a poradenskú pomoc pri odstraňovaní zistených nedostatkov. Prostredníctvom spätnej väzby stimuluje školy k prevzatiu zodpovednosti za svoje zlepšenie sa a napomáha tak školám napredovať.

Zdroj a celé znenie správy: https://www.ssi.sk/2023/10/20/priklady-dobrej-praxe-zo-skolskych-inspekcii-v-roku-2022-2023/

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov