Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

ŠPÚ - Výzva pre školy na zasielanie vzorových vzdelávacích programov

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

Cieľom výzvy je zozbierať niekoľko typologicky odlišných školských vzdelávacích programov pre materské školy, základné školy, gymnáziá, prípadne aj pre ZUŠ a jazykové školy. Všetky školské vzdelávacie programy by mali byť v súlade s príslušným štátnym vzdelávacím programom, čo bude predmetom posúdenia výskumnými pracovníkmi Štátneho pedagogického ústavu.

Vzorové ŠkVP zverejníme na webovej stránke Štátneho pedagogického ústavu. Využitie takejto zbierky školských vzdelávacích programov: inšpirácia pre školy, ktoré by sa chceli začať zamýšľať nad iným prístupom k tvorbe ŠkVP; prvá pomoc pre školy (existujúce aj vznikajúce), ktoré potrebujú zosúladiť svoj ŠkVP so ŠVP; ŠkVP ako príklad dobrej praxe.

Termín zaslania ŠkVP: priebežne do 30. novembra 2021.

Kontakt k zasielaniu vzorových ŠkVP: adriana.siskova@statpedu.sk.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.statpedu.sk/sk/aktuality/novinky-main/vyzva-skoly-zasielanie-vzorovych-vzdelavacich-programov.html


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk