Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

ŠPÚ realizuje 16. 6. – 17. 6. on-line seminár na tému multilingvizmu a jazykovej podpory žiakov - cudzincov.

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

Štátny pedagogický ústav pod záštitou Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy realizuje 16. – 17. júna 2021 v Bratislave on-line seminár na tému multilingvizmu a jazykovej podpory žiakov-cudzincov. Dvojdňový seminár vedený expertmi Rady Európy je určený pre základné a stredné školy, ktoré sa zaujímajú o prínos multilingválneho prostredia a výučbu žiakov-cudzincov. Pracovným jazykom seminára je anglický jazyk.

Seminár je určený pre učiteľov vyučovacieho jazyka (učitelia slovenského jazyka a literatúry, učitelia jazyka národnostnej menšiny), učiteľov cudzích jazykov, prípadne odborných pracovníkov zaoberajúcich sa problematikou vzdelávania žiakov-cudzincov. Seminára sa môže zúčastniť viacero učiteľov z jednej školy. Počet miest je obmedzený. Účasť na seminári je bezplatná. Absolventi seminára dostanú certifikát. 

V prípade záujmu pošlite vyplnený prihlasovací formulár v elektronickej forme na adresu denisa.duranova@statpedu.sk a v kópii na janka.pisova@statpedu.sk najneskôr do 14. mája 2021 (vrátane). Vybraným záujemcom bude zaslaný potvrdzujúci e-mail o účasti na seminári a to elektronickou formou na e-mailovú adresu uvedenú v prihlasovacom formulári. Prihlasovací formulár je dostupný tu.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.statpedu.sk/sk/aktuality/pozvanka-on-line-seminar-podpora-multilingvalnych-tried.html


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov