Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

ŠPÚ ponúka pracovný zošit pre žiakov 1. stupňa ZŠ z vylúčených rómskych lokalít

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

V snahe čo najviac pomôcť učiteľom, školám, ale aj rodičom pri zabezpečovaní vzdelávania žiakov z vylúčených rómskych lokalít v období prerušenia vyučovania v školách z dôvodu pandémie COVID 19, Štátny pedagogický ústav, v spolupráci s viacerými odborníkmi, vypracoval Pracovný zošit pre žiakov 1. stupňa základných škôl.

Pracovný zošit má charakter Zápisníka na každý deň. Je vhodný pre žiakov ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským. Každý pracovný zošit je určený na 10 pracovných dní, pričom nadväzuje na vysielanie televíznej relácie Tumenca khere – S vami doma. Učitelia a učiteľky si môžu pracovný zošit stiahnuť a vytlačiť v potrebnom počte kusov, pričom náklady na jeho tlač a distribúciu, ako aj na zabezpečenie písacích potrieb a ďalších pomôcok pre žiakov budú školám hradené na základe žiadostí zriaďovateľov, predložených v rámci dohodovacieho konania na odbory školstva Okresných úradov najneskôr do 25. 05. 2020.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.statpedu.sk/sk/aktuality/spu-spolupraci-odbornikmi-vypracoval-pracovny-zosit-ziakov-prveho-stupna-zakladnych-skol-z-vylucenych-romskych-lokalit.html


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov