Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

ŠPÚ - Pomocní vychovávatelia v predprimárnom vzdelávaní

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

Nová publikácia Štátneho pedagogického ústavu je určená predovšetkým pomocným vychovávateľom a vychovávateľkám, ale aj iným zamestnancom materských škôl.

Jej cieľom je poskytnúť najmä pomocným vychovávateľom, ktorí doteraz možno nemali pedagogickú prácu a ani zatiaľ neprešli cieleným vzdelávaním, užitočné informácie pre ich prácu s deťmi.

Publikácia „Pomocní vychovávatelia v predprimárnom vzdelávaní“ obsahuje 5 kapitol zameraných na rôzne aspekty a užitočné informácie v témach ako: psychológia a pedagogika pri práci s deťmi, tvorba bezpečného a prijímajúceho prostredia, podpora detí so zdravotným znevýhodnením, podpora detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a jazykovo odlišného prostredia, spolupráca s rodinou. 

Publikácia

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.statpedu.sk/sk/aktuality/novinky-main/predstavujeme-publikaciu-pomocni-vychovavatelia-predprimarnom-vzdelavani.html


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov