Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

ŠPÚ - Koncoročné hodnotenie žiakov

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

Štátny pedagogický ústav zverejnil záznam z webinára  "Koncoročné hodnotenie žiakov - Ako hodnotiť vzdelávacie výsledky začlenených žiakov a žiačok, ktoré prišli do slovenských tried z Ukrajiny?"

Hostkami webinára boli Anna Chlupíková, riaditeľka odboru predprimárneho vzdelávania a základných škôl MŠVVaŠ SR a Jana Píšová, vedúca oddelenia pre jazykové a literárne vzdelávanie ŠPÚ Janka Píšová.

Záznam zo stretnutia nájdete tu: https://youtu.be/QI0kh44Xuj0.

Zdroj: https://www.statpedu.sk/sk/aktuality/novinky-main/zverejnili-sme-zaznam-z-webinara-koncorocne-hodnotenie-ziakov.html


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov