Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Sprievodca školským rokom 2022/2023

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150, ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva pokyny k organizácii školského roka 2022/2023, ktoré sú súčasťnou Sprievodcu školským rokom.

Sprievodca školským rokom 2022/2023 nadobúda účinnosť 1. septembra 2022.

Zdroj: https://www.minedu.sk/sprievodca-skolskym-rokom/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov