Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Správa z verejnej konzultácie k projektu nového kurikula v cykloch

Kategória: Aktuality Autor/i: vzdelavanie21.sk

Správa z verejnej konzultácie Projektu nového kurikula v cykloch obsahuje najdôležitejšie štatistiky a najzásadnejšie typy pripomienok k predloženému návrhu ŠVP, ktorý bol predmetom verejnej diskusie.

Verejná konzultácia k „Projektu nového kurikula pre všetky cykly“ realizovaného v rámci projektu „Zmeny v obsahu a forme vzdelávania“ prebiehala v čase od 1. - 16.12.2022.

Správa z verejnej konzultácie

Zdroj: https://vzdelavanie21.sk/sprava-verejna-konzultacia/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov