Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

SP zavádza preventívne opatrenia proti koronavírusu pri posudzovaní zdravotného stavu klientov

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa upozorňuje poistencov na zavedenie preventívnych opatrení súvisiacich s narastajúcim rizikom výskytu akútneho respiračného syndrómu spôsobeného novým kmeňom koronavírusu na území Slovenskej republiky.

Preventívne opatrenia sa dotknú tých poistencov, ktorí sú predvolaní na lekársku prehliadku v rámci posudzovania ich zdravotného stavu a budú mať prejavy akútneho infekčného ochorenia. Posudkoví lekári ich v takýchto prípadoch nebudú posudzovať a odporúčajú im objednať si v príslušnej pobočke nový termín lekárskej prehliadky. Ak v termíne, na ktorý bol klient už predvolaný do Sociálnej poisťovne, bude mať prejavy takéhoto ochorenia, je potrebné bezodkladne telefonicky kontaktovať posudkového lekára a stanoviť si nový termín posúdenia zdravotného stavu. Ak sa napriek tomu klient k posudkovému lekárovi dostaví, posúdenie jeho zdravotného stavu nebude môcť byť realizované. Sociálna poisťovňa preto prosí poistencov o pochopenie a rešpektovanie spoločného záujmu – chrániť verejné zdravie všetkých zúčastnených, vrátane širokej verejnosti.

Zdroj: https://www.socpoist.sk/aktuality-sp-zavadza-preventivne-opatrenia-proti-koronavirusu-pri-posudzovani-zdravotneho-stavu-klientov/48411s68330c 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov