Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Sociálne znevýhodnenie - príspevok

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Suma príspevku na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia  pre rok 2022 sa každému zriaďovateľovi určila ako súčin počtu žiakov zo SZP podľa stavu k 15. 9. 2021 a výšky príspevku na jedného žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia na rok 2022.

V roku 2022 je výška príspevku na jedného žiaka zo sociálne znevýhodneného žiaka 150 €. Príspevok jednotlivým školám prostredníctvom ich zriaďovateľov poskytne príslušný regionálny úrad školskej správy.  Príspevok na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia pre rok 2022 bude jednotlivým zriaďovateľom upravený v novom školskom roku 2022/2023 podľa aktualizovaného počtu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia k 15. 9. 2022.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/29117-sk/januar-2022/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov