Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Sociálne znevýhodnené prostredie - príspevok

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Príspevok na rok 2022 bol jednotlivým zriaďovateľom upravený podľa aktualizovaného počtu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia na základe zberu dát k 15. 9. 2022.

Suma príspevku na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia – upravený rozpočet na rok 2022 sa príslušnej škole určila ako súčet súčinu výšky príspevku na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia pre rok 2022 (150 €) a dvoch tretín počtu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia podľa zberu údajov k 15. 9. 2021 a súčinu výšky príspevku na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia pre rok 2021 (150 €) a jednej tretiny počtu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia podľa zberu údajov k 15. 9. 2022.

Zdroj: https://www.minedu.sk/32516-sk/oktober-2022/ a tu: https://www.minedu.sk/428-sk/aktualne-informacie/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov