Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Sociálna poisťovňa zohľadní nedostupnosť systémov v dňoch 11. a 12. apríla

Kategória: Aktuality

Sociálna poisťovňa zaznamenala v dňoch 11. a 12. apríla 2018 neočakávaný výpadok elektrickej energie, v dôsledku ktorého došlo k zlyhaniu komunikácie viacerých informačných systémov s verejnosťou.

Uvedená technická nedostupnosť mohla spôsobiť najmä zamestnávateľom problémy pri plnení ich termínovaných zákonných povinností.

Sociálna poisťovňa preto oznamuje, že nedostupnosť svojich systémov v dňoch 11. a 12. apríla 2018 pri posudzovaní plnenia povinností poistencami zohľadní a v takýchto prípadoch uzná ich povinnosti za splnené, ak tak urobili neskôr, najneskôr dňa 13. apríla 2018.

V prípade, že uvedená technická nedostupnosť zapríčinila nesplnenie si povinností poistencov Sociálnej poisťovne voči iným inštitúciám (napr. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, Národný inšpektorát práce, finančné inštitúcie a pod.), Sociálna poisťovňa im v rámci svojich pobočiek vydá potvrdenie o nefunkčnosti jej systémov. Zároveň bude Sociálna poisťovňa informovať o tejto situácii aj dotknuté inštitúcie.

Sociálna poisťovňa sa za prípadné vzniknuté problémy ešte raz ospravedlňuje a ďakuje za pochopenie.

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.socpoist.sk/aktuality-socialna-poistovna-zohladni-nedostupnost-systemov-v-dnoch-11-a-12-aprila/48411s65797c


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk